BIP
A A A
BIP Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska

Uwaga! Wznawiamy realizację szczepień ochronnych

20.04.2020

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.04.2020 od 20.04.2020 wznawiamy realizację szczepień ochronnych.


Szczepienia będą prowadzone według następujących zasad:

 • opiekun dziecka, którego dotyczy szczepienie lub osoba dorosła, która ma być szczepiona, umawia się telefonicznie na konkretny dzień i  godzinę szczepienia. W przychodniach w Czarżu i Ostromecku szczepienia odbywają się we wtorki w godzinach 8.00 – 10.00, w przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej w środy w godzinach 8.00 – 11.00.

 • szczepienie dziecka odbywa się w obecności jednego, zdrowego opiekuna

 • szczepienia odraczamy, jeżeli w domu osoby, która ma być szczepiona
  znajdują się osoby:

  a) z objawami infekcji górnych dróg oddechowych
  b) poddane kwarantannie
  c) poddane izolacji w warunkach domowych


Szczepienie można przeprowadzić jeżeli:

 • brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);

 • zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.
Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 20.04.2020

Dokument oglądany razy: 133
« inne aktualności