BIP
A A A
BIP Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska

Nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

05.10.2018

Z dniem 1.10.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.6.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1295). Rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.6.2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz.779).

Rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach którego świadczeniobiorca dokonuje wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Złożone dotychczas (stare) deklaracje zachowują ważność.

W stosunku do poprzedniego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11.6.2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej rozszerzono wzory deklaracji wyboru o dane dotyczące adresu e-mail świadczeniobiorcy (pole nieobowiązkowe) oraz o dane przedstawiciela ustawowego - jeżeli świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona.

Nowa deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od 1 października 2018 r. dostępna jest w dziale INFORMACJE DLA PACJENTÓW.

Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 05.10.2018

Dokument oglądany razy: 267
« inne aktualności