BIP
A A A
BIP Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska

Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarżu

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zadania w ramach POZ.

Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarżu:

  1. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych;
  2. Opieka nad ciężarną poprzez monitorowanie przebiegu ciąży, wyznaczanie terminów lekarskich wizyt kontrolnych i ścisłe współdziałanie w tym zakresie z lekarzem Poradni Ginekologiczno-Położniczej;
  3. Realizacja wizyt patronażowych w warunkach domowych;
  4. Opieka nad kobietą w połogu oraz noworodkiem do 6 tygodnia życia;
  5. Planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjno-położniczej;
  6. Ocenianie skuteczności zastosowanych procedur pielęgnacyjnych-położniczych;
  7. Realizacja zleceń lekarskich;
  8. Udzielanie w określonym odrębnymi i szczegółowymi przepisami zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie;
  9. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób.Źródło: REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ. Dąbrowa Chełmińska 2013Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 09.10.2015
Podpisał: dyr. Marcin Smykowski
Dokument z dnia: 09.10.2015
Dokument oglądany razy: 2 905
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku

Warto wiedzieć: